Privātums

Privātuma politika

1. Ko nozīmē šī Privātuma politika?

Dati, ko apstrādā un aizsargā saskaņā ar šo privātuma politiku, ir jebkura informācija (personas dati), kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (attiecīgi, datu subjektu), kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem, vai jebkādiem citiem faktoriem, izmantojot katru atsevišķi vai jebkurā kombinācijā.

Šajā privātuma politikā noteiktā datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, un šādās darbībās var ietilpt vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai jebkādas cita veida darbības ar datiem.

2. Par Body Facotry (pārzinis)

Datu pārzinis ir uzņēmējdarbības veicējs, SIA BODY FACTORY LATVIA, reģistrācijas nummurs 40203013599, Mellenu iela 3, Salaspils, Salaspils nov., Latvija, turpmāk tekstā – Pārzinis. Pārziņa kontaktinformācija: tālrunis 28040406, e-pasts - [email protected]

3. Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura Body Factory par Klientu savāktā informācija, kura var tikt izmantota Klienta identificēšanai un kura glabājas elektroniski vai citā veidā. Personas dati ietver jebkuru informāciju, tai skaitā, bet ne tikai, Klienta vārdu, uzvārdu, adresi, personas kodu, IP adresi, kuru par Klientiem Body Facotry ievāc mērķim, kas norādīts šajā Privātuma politikā vai atsevišķā Klienta piekrišanā vai vienošanās ar Body Factory. Šie Personas dati ietver arī publiskajā telpā esošo Klienta personīgo informāciju, ar kuru Body Fctory iepazīstas, tajos gadījumos, kad Klients sazinās ar Body Facotry, Klientam izmantojot sociālos tīklus vai veicot aktīvas darbības Body Factory sociālo tīklu kontos.

4. Kā Body Factory ievāc un izmanto Klientu personas datus

Interneta vietnē www.bodyfactory.lv (turpmāk - Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

5. Trešo personu pakalpojumi

Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

6. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. 

Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai datu Pārzinis, un tie netiek izpausti trešajām personām. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām. Vietnes apmeklētājam ir tiesības informēt Pārzini vai Datu valsts inspekciju, ja viņš uzskata, ka viņa tiesības tikušas pārkāptas. 

7. Sociālie tīkli

Visa informācija, kuru mums sniedzat izmantojot sociālos tīklus (tai skaitā paziņojumus, “Like” (latviešu valodā – “patīk”) un “Follow” (latviešu valodā – “sekot”) izmantošanu, kā arī citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārvaldnieks. Interneta mājas lapā sniegtas norādes uz mūsu kontu sociālajos tīklos. Šobrīd mums ir konti šādos tīklos:

(a) tīklā “Facebook”, kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: https://www.facebook.com/privacy/explanation;

(b) tīklā “Instagram”,kura privātuma paziņojums ir sniegts šādā interneta adresē: https://help.instagram.com/155833707900388;

8. Mūsu organizēto sporta nodarbību un pasākumu norises atspoguļošana:

Mūsu organizētajās sporta nodarbībās, pasākumos un norises vietās, kur notiek pasākuma foto un video ierakstu veikšana, dalībnieku, apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, saglabājot tos mūsu arhīvos un izvietojot tos mūsu tīmekļvietnē, mūsu administrētajos sociālo tīklu profilos un citos informatīvajos materiālos.

Mēs, izvēloties kādu informāciju publicēt, vienmēr piemērojam visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar šīm publikācijām netiek aizskartas Jūsu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi mēs apzināmies, ka mums, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc mēs, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedzam jebkuram no Jums jebkurā laikā sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, lai Jūs varētu iebilst pret attiecīgo datu apstrādi.

Personas datu kategorijas:

Attēls, audio, video un citi personas dati un darbība, kas atrodas fotokameru un kameru redzamības laukā.

Apstrādes juridiskais pamats:

Mēs plānojam šos datus glabāt pastāvīgi. Tāpat mēs, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidrojam, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par mūsu pasākumiem, tad daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejami un tādējādi jebkura trešā persona var tiem piekļūt.

Personas datu saņēmēji var būt mūsu pilnvarotie darbinieki un pieaicinātie personas datu apstrādātāji. Trešajai personai personas dati var tikt nodoti noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā – mūsu likumisko interešu realizācijai, tas ir, pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu videomontāžas darbus, lai uzlabotu pakalpojumu servisu vai lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu pasākuma apmeklētājiem.

Ievērojot apstākli, ka personas datu apstrādes mērķis ir sasniegt neierobežotu personu loku, publicētos datus saņems jebkurš interesents, kas apmeklēs mūsu uzturētos sociālos tīklus.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu un lai īstenotu savas juridiskās intereses mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.

9. Pakalpojumu rēķini fiziskām personām vai rēķini no fiziskām personām:

Personas datu kategorijas:

-)vārds;

-)uzvārds;

-)*dzimšanas datums;

-)e-pasta adrese;

-)tālruņa numurs;

-)maksājumu kartes dati;

Apstrādes juridiskais pamats:

Mūsu likumīgās intereses īstenot vienošanās ar klientiem un uzņēmējdarbības partneriem, veikt savu pakalpojumu pārdošanu, veidot jaunas attiecības ar potenciāliem klientiem un partneriem, kā arī uzturēt attiecības ar esošajiem klientiem, nepieciešamības gadījumā, sazinoties (telefoniski vai ar e-pasta starpniecību), lai informētu par izmaiņām grafikā u.c. organizatoriskiem jautājumiem.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā mūsu klienta, uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai veiktu mūsu pakalpojuma pārdošanu, parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar vienošanās īstenošanu saistītos jautājumos, kā arī uzturētu svarīgās informācijas plūsmu starp klientu un uzņēmumu (piem. grafika izmaiņu gadījumā vai citos organizatoriska rakstura jautājumos). Mēs apstrādājam Jūsu personas datus kā esošā vai potenciālā klienta, uzņēmējdarbības partnera darbinieka vai pārstāvja datus, lai veidotu jaunas attiecības un veiktu datu analīzi, pētot tirgus situāciju.

Jūsu personas datus datus mēs uzglabājam 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas.

Mēs varam atklāt Jūsu personas datus auditoriem, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, grāmatvedības programmatūras uzturēšanas uzņēmumam vai maksāšanas sistēmas pārvaldītājiem.

10. Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz Jūsu sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam visus piesardzības pasākumus. Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam.

11. Jūsu tiesības

Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

-)tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

-)tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

-)tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, tai skaitā glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);

-)tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);

-)tiesībām ierobežot savu datu apstrādi (noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi);

-)tiesībām iebilst pret savu datu apstrādi (Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses);

-)tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

-)rakstveida formā klātienē mūsu birojā Valentīna ielā 16 k-1, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

-)elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

whatsApp